skip to Main Content

Sistemler

Elektronik Sistemler için Güvenlik

ANSYS Twin Builder

ANSYS Twin Builder

Dijital ikizler oluşturun, doğrulayın ve devreye sokun,

  • Çok alanlı sistem modelleyicinin gücünü, kapsamlı 0D uygulamaya özel kitaplıklar, 3D fizik çözücüler ve azaltılmış sıralı model (ROM) yetenekleriyle birleştirir,
  • Sistem doğrulaması ve beklenen performansın sağlandığını güvence altına almak için çok alanlı sistem simülasyon yeteneklerini hızlı insan-makine arayüzü (HMI) prototipleme, sistem optimizasyonu ve XiLvalidation araçlarıyla birleştirir,
  • Endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) platformlarıyla kolayca entegre olur ve ikizi teste veya gerçek zamanlı verilere bağlamak için çalışma zamanı dağıtım seçeneklerini içerir.

ANSYS medini analyze

Temel güvenlik analiz yöntemlerinin (HAZOP, FTA, FMEA, FMEDA) uygulanması için tek bir entegre araç,

  • Geçerli güvenlik standartlarının gerektirdiği güvenlikle ilgili faaliyetlerin verimli ve tutarlı bir şekilde yürütülmesini destek olur,
  • SysML gibi standartlardan faydalanarak tasarım modellerine dayalı güvenlik analizi sağlayan diğer mühendislik araçlarıyla entegre olur,
  • Güvenlik açısından kritik E/E ve SW kontrollü geliştirme için kullanılır,
  • Alana özel ISO 26262, IEC 61508 ve ARP4761 standartlarına uygun olarak uyarlanmıştır.

Uygulama kapsamı, erken kavramsal aşamadan ürün geliştirmekten ve yarı iletken seviyesinde ayrıntılı analize kadar uzanır.

ANSYS medini analyze
Back To Top