skip to Main Content

Modal Analiz

Hiçbir mühendis, bir yapının doğasında bulunan özellikler hakkında kesin bilgi sahibi olmadan, gürültü ve titreşimlerden kaynaklanan tüm sorunları çözmeden bir yapı tasarlamayı muhtemelen başaramaz.Yapının özelliklerini deneysel olarak belirlemek için modal analiz mükemmel bir araç sunar. vModal, mühendislere başarılı bir modal analiz veya bir operasyon sapma şekli ölçümü gerçekleştirmek için gerekli tüm donanım ve yazılım ekipmanını sağlar.

 

Yapısal Analiz

vModal, Modal test aşamasında veri toplama bölümü için çok kanallı FFT analizör olan vAnalyzer ile son derece entegre çalışır. VAnalyser, testlerin gereksinimlerine bağlı olarak birkaç DAQ Donanım Frontend’ini kullanabilen eksiksiz bir gürültü ve titreşim ölçüm sistemidir. 1Hz'den 80kHz'e kadar olan frekans aralıklarında USB veya LAN çözümleri olarak 2 ila 64+ Kanal arasında frontendler mevcuttur.

Ölçüm Verileri

Her ölçüm, ölçüm arayüzü üzerinden veritabanına aktarılır. Veritabanından, herhangi bir görüntüleme ve düzenleme için geri çağırabilirler. Ek olarak, ölçüm arayüzü çoklu-karıştırıcı ölçümlerinin modal çıkarımları için rutin uygulamaları içerir.

Harici Veriler İçin UFF İçe Aktarımı

Harici DAQ sistemlerinden gelen veriler UFF Dosyaları olarak içe aktarılabilir.

vModal, Modal değerlerin belirlenmesi ve diğer hesaplamalar için aşağıdaki özelliklere sahiptir.

   • SDOF(Tek Serbestlik Dereceli) yerel, global
   • MDOF(Çoklu Serbestlik Dereceli) yerel, global
   • Hand-fit
   • Mod Gösterge İşlevi
   • Poly Reference
   • · Sentetik Frekans Tepki Fonksiyonları (FRFs)
   • Uyum Kalite Özelliği
   • MAC Özelliği

Simülasyon

vModal, modal analizin sonuçlarının kullanılmasına imkan sağlayarak, doğal frekanslar, mod biçimleri ve sönümlem), duyarlılık ve optimizasyonla ilgili her türlü hesaplamaya uygun bir matematiksel model oluşturabilmeyi mümkün kılar. Zorunlu yanıt hesaplamalarını yürütmek için bir özellik de entegre edilmiştir.

FEM hesaplamalarının doğrulanması, FEM Eigen-vektörleri için özel bir içe aktarma modülü ile mümkündür.

Çalışma Sapmaları

Sabit çalışma sapmaları, frekans veya zaman domaininde ölçülebilir. Geçici titreşimler için, zaman domainindeki ölçümler ve ODS yapılabilir.

3D-Animasyon

Tüm sonuçlar animasyonlu şekiller olarak görüntülenebilir. Kullanıcının çalışma sapma ölçümleri, modal analiz ve hesaplanan zorlanmış tepki titreşimlerinin sonuçlarını görüntülemesini sağlayan wire frame ve hidden line modelleri bulunmaktadır.

Raporlama

Tüm Grafikler ve 3D Animasyon adımları wmf dosyaları olarak dışa aktarılabilir, panoya kopyalanabilir veya doğrudan yazıcıya gönderilebilir. 3D Animasyonlar AVI-Films formatı olarak Windows Media Player'da yeniden oynatmak için veya Microsoft PowerPoint gibi görsel sunumlarda kullanılmak üzere kaydedilebilir.

Back To Top